Hỗ trợ khách hàng

Hotline:

李先生

Mr. Thắng 

0976 706 328

Tel: 0274 - 3 844 822

Skype: win.lee68

Email: honlong168@gmail.com

 

 

Skype 

Đôi lời giới thiệu

 焊瓏誠信公司專提供:焊切耗材、焊切設備 & 保養維修。

 

我們以四好為標誌:信譽好、服務好、質量好 & 單價好。

 

CHUYÊN CUNG CẤP: VẬT TƯ HÀN CẮT, THIẾT BỊ HÀN CẮT & SỬA CHỮA BẢO TRÌ.

TIÊU CHÍ CỦA CHÚNG TÔI 4 TỐT: TỐT VỀ UY TÍNTỐT VỀ PHỤC VỤ, TỐT VỀ CHẤT LƯỢNG  & TỐT VỀ ĐƠN GIÁ.